Phân chia băng thông

  • Tính phí cho việc sử dụng WiFi sau 1 khoảng thời gian miễn phí hoặc sử dụng nhiều dung lượng hơn.
  • Tính năng quản lý băng thông 1 cách linh hoạt và mang lại cơ hội tăng doanh thu. Việc phân chia băng thông giúp doanh nghiệp tăng doanh thu qua các yếu tố:

Thời gian: Bạn có thể giới hạn thời gian truy cập miễn phí, ví dụ như 30 phút. Sau 30 phút này, việc truy cập bắt đầu được tính phí.
Tốc độBạn có thể hạn chế tốc độ tải dữ liệu của mạng WiFi Công cộng. Khách hàng có thể trả phí để có tốc độ cao hơn.

Cổng thanh toán: Làm cách nào để doanh nghiệp quản lý băng thông với Purple?

  • Phần mềm của chúng tôi cung cấp cho bạn toàn quyền  để quản lý băng thông. Bạn có thể nhanh chóng điều chỉnh thời gian tính phí, tốc độ tính phí, cách sử dụng và mức giá quy định.
  • Cổng thanh toán của chúng tôi tuân thủ đầy đủ Các chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và cho phép sử dụng ngay lập tức. Purple hiện hỗ trợ thanh toán bằng các loại tiền tệ sau: Đô la Mỹ (USD) , Bảng Anh (GBP) , Euro (EUR) , Đô la Canada (CAD) , Đô la Úc (AUD)

Lưu ý: Chúng tôi chưa hỗ trợ thanh toán qua ứng dụng PayPal.