STT Tên sản phẩm Bán lẻ Bán sỉ
1 Ổ cắm rắc tròn 80.000 40.000