I.GIỚI THIỆU:

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính là phần mềm được xây dựng để phục vụ:

– Nhiệm vụ quản lý nhà nước, xử lý thủ tục hành chính.

– Phục vụ cho công dân trong việc tra cứu thủ tục hành chính, tra cứu hồ sơ, nộp hồ sơ trực tuyến.

Phần mềm được xây dựng trên công nghệ hiện đại giúp cho cơ quan, đơn vị và người dùng truy cập thao tác sử dụng mọi lúc, mọi nơi thông qua môi trường internet theo thời gian thực.

 

II.TÍNH NĂNG:

Phần mềm có các tính năng đáp ứng các quy định, quy chuẩn theo quy định

Trong đó một số chức năng nổi bật như sau:

  1. Tính năng quản trị

– Danh mục tỉnh thành, quận huyện, phường xã

– Danh mục dân tộc, nghề nghiệp, quốc tịch, tôn giáo

– Danh mục hình thức thanh toán

– Danh mục lệ phí, menu, nhóm quyền

– Phân quyền cho nhóm quyền

– Danh mục chức vụ

– Danh mục loại công việc

– Danh mục loại giấy tờ

– Danh mục loại kết quả trả

– Danh mục quyết định

– Danh mục lĩnh vực

– Danh mục thông báo khẩn

– Cấu hình menu trang chủ

– Cấu hình SMS Brandname toàn tỉnh, 1 cơ quan

– Xem hướng dẫn sử dụng, tài liệu hướng dẫn

  1. Tính năng quản trị thủ tục

– Quy trình thủ tục

– Cập nhật bước trong quy trình

– Cập nhật công việc trong một bước

– Định nghĩa lệ phí cho một thủ tục

– Cấu hình thủ tục đại diện cho các huyện

– Copy thủ tục cấp huyện

– Tra cứu thủ tục

– Danh mục giấy tờ hệ thống

– Định nghĩa giấy tờ cần có (thành phần hồ sơ) của thủ tục

– Định nghĩa biểu mẫu của giấy tờ

– Định nghĩa biểu mẫu của thủ tục

– Cấu hình tệp tin kết quả (giấy chứng nhận/giấy phép xuất ra từ hệ thống)

– Cấu hình mẫu đơn xuất ra khi nộp hồ sơ

– Quản trị phiếu tiếp nhận

– Cấu hình phiếu tiếp nhận của thủ tục, phiếu kiểm soát của thủ tục

– Cấu hình phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ của thủ tục

– Quản trị giao một hồ sơ của thủ tục

– Cấu hình phiếu giao một hồ sơ của thủ tục

– Cấu hình phiếu giao hồ sơ của một đơn vị

– Quản trị phiếu nhận hồ sơ của đơn vị

– Cấu hình phiếu nhận hồ sơ của đơn vị

– Quản trị phiếu lệ phí

– Cấu hình phiếu lệ phí của thủ tục

  1. Chức năng tiếp nhận – xử lý hồ sơ

– Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến

– Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp

– In các phiếu

– Cán bộ xử lý hồ sơ

– Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

– Chức năng bổ sung hồ sơ

– Chức năng trả ngược lại hồ sơ

– Phân công thụ lý hồ sơ

– Ký duyệt hồ sơ

– Xem quy trình xử lý, tiến độ hồ sơ

– Trả kết quả hồ sơ

Các tính năng khác được phát triển khi có yêu cầu

 

 

III.  GIÁ DỊCH VỤ: 
Giá dịch vụ tham khảo: 150.000.000đ/ tháng/ đơn vị (đã bao gồm thuế GTGT).
Giá dịch vụ trên là giá tham khảo cho một thời điểm nhất định. Quý khách vui lòng liên hệ đầu mối để cung cấp thông tin và nhận báo giá chi tiết.
Giá dịch vụ trên chưa bao gồm các chi phí phát sinh khác: Dung lượng lưu trữ vượt mức, kết nối bên thứ 3…