Mạng WiFi an toàn Nội dung truy cập an toàn là yếu tố rất quan trọng. Vậy còn mạng WiFi hiện tại của bạn?

+ WiFi Công cộng luôn tiềm ẩn nguy cơ từ những nội dung độc hại, không phù hợp với khách hàng. Purple đã hợp tác với Titan HQ để đưa ra hệ thống lọc nội dung nhằm chặn các tài liệu không phù hợp theo danh sách của Internet Watch Foundation.
+ Các nội dung không phù hợp khác cũng có thể bị ngăn chặn truy cập. Chúng tôi cũng hợp tác với Friendly WiFi- tổ chức công nhận sự an toàn, phù hợp của mạng wifi Công cộng.

Lợi ích của việc lọc nội dung:

+ Nội dung an toàn với trẻ em khi truy cập WiFi Công cộng.
+ Tự động chặn các URL theo danh sách.
+ Thiết lập chặn tùy theo loại nội dung.
Báo cáo

Khi bật tính năng lọc nội dung, khách có quyền truy cập những mục sau:

+ Tên miền được truy cập nhiều nhất.
+ Mục truy cập nhiều nhất.
+ Các miền bị chặn.
+ Loại nội dung bị chặn nhiều nhất.