Nâng cao giá trị cho doanh nghiệp : Thu thập phản hồi có giá trị từ khách hàng để theo dõi và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Purple hiểu rằng khách hàng mong muốn một trải nghiệm thân thiện và thú vị. Vì vậy Purple đưa ra công cụ khảo sát NPS( Khảo sát đo lường chỉ số hài lòng của khách hàng) tự động đến những khách hàng đã truy cập vào mạng WiFi của bạn trong vòng 24 giờ qua để đánh giá nhân viên và doanh nghiệp của bạn  theo thang điểm 0-10. Các khảo sát NPS có thể đặt ở cấp độ doanh nghiệp hoặc các chi nhánh và tùy chỉnh thiết kế theo yêu cầu.

Lợi ích

+ Thu thập phản hồi của khách hàng nhiều hơn.
Loại bỏ các thủ tục phức tạp và không cần thiết thông qua NPS
+ Nắm ý kiến khách hàng để nâng cao sự hài lòng của khách hàng
+ Gởi các khảo sát NPS tự động
+ Cái thiện chất lượng dịch vụ
+ Thấu hiểu thị trường mục tiêu và sự  phù hợp với doanh nghiệp