Bài viết gồm 2 mục, mục 1 sẽ mô tả các trạng thái khác nhau của UniFi Access Point (UAP) được thể hiện trong UniFi Network Controller và mục 2 sẽ trạng thái đèn LED của thiết bị UAP, qua đó người dùng sẽ biết tình trạng hoạt động của thiết bị.

1. Các trạng thái hiển thị của UniFi trên Controller

[IMG]

Trạng thái thiết bị Ý nghĩa
 Connected AP ở trạng thái kết nối, và hoạt động bình thường. Hiện tại, không có bản cập nhật / thay đổi nào đối với cấu hình đang được chạy trên AP .
 Provisioning AP ở trạng thái kết nối, tuy nhiên nó đang trong quá trình áp dụng các bản cập nhật / thay đổi đối cấu hình, và sẽ sớm khởi động lại (tạm ngắt kết nối wifi trong vài giây) .
Restarting Đang trong quá trình khởi động lại, khi bạn nhấp vào nút restart
Adopting Thiết bị đã được chấp nhận, và đang chờ để kết nối
Heartbeat Missed Bộ điều khiển UniFi đã không nhận được trả lời ở khoảng thời gian tự động thiết lập . Tình trạng này sẽ xuất hiện trước khi “Ngắt kết nối” khoảng 30-45 giây
Disconnected   AP đang trong tình trạng mất kết nối với điểm truy cập hoặc router (kiểm tra cáp, cài đặt mạng) .
Isolated AP ở chê độ chỉ được cấp nguồn không cắm dây mạng, và đang đợi kết nối với một AP khác có dây gần đó, đây là tình trạng thông báo đang trong quá trình cài đặt chức năng wireless uplink .xem thêm wireless uplink tại đây: http://tandaithanh.com.vn/chuc-nang-wireless-uplink-unifi-wifi.html
Managed by Other AP này đang đươc quản lý bởi một tài khoản controller khác
Upgrading AP đang nâng cấp phần mềm và không nên ngắt kết nối . Lúc này đèn LED của AP nhấp nháy.Xem thêm các trạng thái đèn LED của UniFi wifi tại đây: https://tandaithanh.com.vn/cac-trang-thai-den-led-cua-unifi-access-point.html
Pending Adoption AP đã được phát hiện bởi Controller, nhưng chưa được kết nối. Nhấp vào  nút Adopt để kết nối với Controller .
Connected (Wireless) AP được kết nối .
Connected (Disabled) AP đã bị tắt trong Controller . Properties > Manage Device >Disable this Device. Và đèn LED  sẽ bị tắt.
Connected (100 FDX) Điều này sẽ xuất hiện khi một AP được kết nối nhưng không ở tốc độ kết nối lý tưởng. FDX là viết tắt của Full Duplex. Nó có thể xuất hiện dưới dạng 10/100/1000, HDX hoặc FDX.
Connected (Limited) Điều này sẽ xuất hiện khi một AP được kết nối và có thể đến được bộ điều khiển, nhưng không thể tới được gateway hoặc IP. Nếu trạng thái này xảy ra lâu sẽ trở thành trạng thái Isolated.

2. Các trạng thái đèn LED của UniFi Access Point

Cam / Xanh Lá

UAP,
UAP-LR,
UAP-Outdoor5

Trắng / Xanh Dương

UAP-PRO, UAP-Outdoor+,
UAP-AC, UAP-AC-OD, UAP-IW,
UAP-AC-LITE, UAP-AC-LR, UAP-AC-PRO

 

AP đang khởi động

Flashing Amber / Off Every 1/2s

Flashing Amber Off Every 1-2s_tandaithanh.com.vn

Flashing White / Off Every 1/2s

Flashing White_tandaithanh.com.vn

Chế độ mặc định

AP đang chờ Adopt

Steady Amber

Steady Amber_tandaithanh.com.vn

Steady White

Steady White_tandaithanh.com.vn

Đã đổ cấu hình và hoạt động bình thường

 

Steady Green

Steady Green_tandaithanh.com.vn

Steady Blue

Steady Blue_tandaithanh.com.vn

UniFi Access Point bị lỗi  

Strobing Amber / Off

Strobing Amber Off_tandaithanh.com.vn

Strobing White / Off

Strobing White Off_tandaithanh.com.vn

Cập nhật firmware, đừng tắt nguồn hoặc mất kết nối UniFi Access Point Quickly Flashing Amber / Green

Quickly Flashing Amber Green_tandaithanh.com.vn

Quickly Flashing White / Blue

Quickly Flashing White_tandaithanh.com.vn

Isolated

UniFi Access Point mất mạng

Green and Flashing Off Every 5s

Green and Flashing Off Every 5s_tandaithanh.com.vn

Blue and Flashing Off Every 5s

Blue and Flashing Off Every 5s_tandaithanh.com.vn

Locating

Xác định vị trí

Rapid Flashing Green / Off

Rapid Flashing Green Off_tandaithanh.com.vn

Rapid Flashing Blue / Off

Rapid Flashing Blue Off_tandaithanh.com.vn

UniFi Access Point đang tắt LED Off

LED Off_tandaithanh.com.vn

LED Off

LED Off 1_tandaithanh.com.vn