Kinh nghiệm hay

Các trạng thái đèn LED của UniFi Access Point

Các trạng thái đèn LED của UniFi Access Point

Các trạng thái đèn LED của UniFi Access Point Cam / Xanh Lá UAP, UAP-LR, UAP-Outdoor5 Trắng / Xanh Dương UAP-PRO, UAP-Outdoor+, UAP-AC, UAP-AC-OD, UAP-IW, UAP-AC-LITE, UAP-AC-LR, UAP-AC-PRO   AP đang khởi động Flashing Amber / Off Every 1/2s Flashing White / Off Every 1/2s Chế độ mặc định AP đang chờ Adopt Steady Amber Steady White Đã đổ cấu hình và hoạt động...

26/05/2020
1
Bạn cần hỗ trợ?
0913 280 567
02213 89 89 89