High Throughput Loadbalancing Router – chuyên nghiệp Doanh Nghiệp vừa và nhỏ / phòng Internet-Game

– WAN 1 & 2: Gigabit, RJ45

– WAN 3 & 4: 2 x USB 2.0 gắn 3.5G/4G (LTE) USB modem

– LAN: 5 port Gigabit, Hỗ trợ VLAN tag 802.1q chia 5 lớp mạng khác nhau, tăng bảo mật và khả năng quản lý hệ thống mạng lớn.

– NAT Session: 50.000

– NAT Throughput: 900Mbps (Static) / 500Mbps (PPPoE), chịu tải 80 user

– VPN Throughput 70Mbps

– Chạy đồng thời nhiều đường truyền Internet và cộng gộp băng thông các đường truyền (Loadbalance / Failover)

– Hỗ trợ đường truyền đa dịch vụ (IPTV, Internet, VoIP,…)

– Triển khai các dịch vụ cao cấp: Leasedline, L2VPN, L3VPN, MetroNET,…trên sub interface (NAT hoặc Routing)

– Hỗ trợ triển khai thêm nhiều IP public (IP Route, IP Alias)

– Static Route, Policy Route, RIPv2

– VPN Server 50 kênh (PPTP, L2TP, IPSec, SSL); VPN Trunking (LoadBalance / Backup); VPN qua 3G/4G (Dial-out)

– Kiểm soát và quản lý băng thông giúp tối ưu hóa đường truyền internet

– Web Portal: Hiện trang quảng cáo khi khách hàng kết nối internet

– Firewall mạnh mẽ, linh hoạt, quản trị phân quyền truy cập Internet (IP/MAC Address, Port Service, URL/Web content filter, schedule,…)

– Quản lý theo user name/password; Hỗ trợ chứng thực qua máy chủ Radius/LDAP

– Thống kê / chuẩn đoán mạng: Băng thông, Session, Bảng định tuyến, Syslog, Email cảnh báo,…

– Smart Monitor: Ghi log lịch sử truy cập của người dùng

– Wireless Controller để quản lý 20 WiFi Access Point DrayTek (APM)

– Quản lý VPN tập trung cho 8 site Router Vigor khác qua Internet (CVM)

– Quản lý Switch tập trung cho 10 Switch DrayTek (SWM)

– DrayDDNS tên miền động miễn phí của DrayTek

– Option Phần mềm quản lý tập trung Vigor ACS SI, quản lý tất cả các Router Vigor chi nhánh thông qua Internet

– Wan 1: SFP quang trực tiếp, 1 hoặc 2 sợi quang.

– Wi-Fi 802.11n Tốc độ 300Mbps, 2 anten 5dBi, tối đa 20 user

– 4 SSID, hỗ trợ Vlan 802.1q (Vlan Tag)

– Hổ trợ IPTV không dây, xem IPTV trên PC qua WiFi

– Giới hạn băng thông truy cập cho mỗi SSID

– Wireless Station Control: Giám sát và quản lý thiết bị kết nối, thời gian kết nối

– Web Portal: Hiện trang quảng cáo khi khách hàng kết nối internet

– Wireless Station Control: Giám sát và quản lý thiết bị và thời gian kết nối