Ubiquiti UniFi 6 Lite (U6-Lite) Ubiquiti UniFi 6 Long-Range (U6-LR)
Bộ xử lý 880 MHz MIPS 1004 Kec Twin-Core Cortex A53 tốc độ 1,35 GHz
Ram 256 MB 512 MB
MIMO 2 x 2 4 x 4
Kênh Width 20/40/80 20/40/80/160
Tốc độ Wi-Fi 4 6,5 Mbps đến 300 Mbps 6,5 Mbps đến 600 Mbps
Tốc độ Wi-Fi 5 6,5 Mbps đến 866,7 Mbps  6,5 Mbps đến 1,7 Gbps
Tốc độ Wi-Fi 6 6,3 Mbps đến 1,2 Gbps 7,3 Mbps đến 2,4 Gbps
Đã yêu cầu Vary Không được thừa nhận Không được thừa nhận
Ethernet Gigabit Gigabit
Nguồn điện hỗ trợ 802.3af PoE, PoE thụ động (48V) PoE +, PoE thụ động (48V)
Tối đa Tiêu thụ năng lượng 12W 16,5W
Tối đa Năng lượng TX 23 dBm 26 dBm
Antenna đạt được 2.4Ghz / 5Ghz 2,8 dBi / 3 dBi 4 dBi / 5,5 dBi
Số lượng Concurrent đồng thời theo hãng công bố 300+ 300+
Nhiệt độ làm việc 30 đến 60 ° C (-22 đến 140 ° F)  -30 đến 60 ° C (-22 đến 140 ° F)
Điểm IP Trong nhà Xếp hạng IP54 (bán ngoài trời)
Kích thước 160 x 160 x 32,65 mm 220 xx 220 x 48 mm
UniFi Controller  5.14.3 trở lên 6.0.34 trở lên

Hình ảnh so sánh giữa 2 bộ phát wifi 6 của UniFi U6-lite và U6-LR

So sánh kích thước vỏ hộp giữa 2 bộ phát wifi 6 của UniFi U6-lite và U6-LR

So sánh kích thước vỏ hộp giữa 2 bộ phát wifi 6 của UniFi U6-lite và U6-LR

So sánh kích thước thiết bị thực tế giữa 2 bộ phát wifi 6 của UniFi U6-lite và U6-LR

So sánh kích thước thiết bị thực tế giữa 2 bộ phát wifi 6 của UniFi U6-lite và U6-LR